Skip til hoved indholdet
BI-medarbejder hos Sydtrafik

Mød vores medarbejdere

 

Sydtrafik er et af fem fælleskommunale trafikselskaber i Danmark, og selskabet administrerer kørsel med by-, lokal- og regionalbusser samt flextrafik i den jyske del af Region Syddanmark.

Sydtrafik ejes af Region Syddanmark og 11 kommuner fra Esbjerg i Vest og Vejle i øst og ned til den tyske grænse.

Sydtrafiks primære rolle er at forvalte de politisk bestemte budgetter for kollektiv trafik i de enkelte kommuner og regionen, og gennem udbud, kørselsplanlægning og drift sørge for, at budgetterne omsættes til mest mulig kollektiv trafik, der kommer det størst mulige antal af borgere til gode.

Vores opgave er vigtig - og kræver specialiseret viden og skarpe medarbejdere. Hos Sydtrafik er vi i alt 95 medarbejdere, som hver dag arbejder på at gøre den kollektive trafik mere effektiv og lidt sjovere.

Mød nogle af dem her...

 • Andreas - projektleder

   

  Afdeling: Kunde & Marked

  Uddannelse: Fil. mag. Nordisk Arkæologi

  Ansat: marts 2012

   

  Fortæl lidt om dit job og dine arbejdsopgaver

  Min hovedopgave er at styre og implementere projekter i Kunde & Marked - store som små. Det er typisk udvikling af nye produkter samt forbedring af eksisterende løsninger inden for eksempelvis billetprodukter og trafikinformation. Arbejdet kræver samarbejde på tværs af afdelingerne i Sydtrafik for at opnå de bedste resultater.

  Dertil deltager jeg i forskellige arbejdsgrupper på tværs af trafikselskaberne og togoperatørerne i landet, hvor der skal afklares forretningsmæssige behov inden for prisberegning, produktudvikling og udvikling af trafikinformation.

   

  Hvad er din baggrund?

  Jeg har en baggrund fra kulturarvssektoren, hvor jeg har arbejdet med projekter på museer og forskningsinstitutioner. Jeg har altid været glad for projektstyring. Især finder jeg det spændende og udfordrende at koordinere projekter og medarbejdere på tværs af faggrupper og organisationer. Det var en af årsagerne til, at jeg søgte jobbet hos Sydtrafik.

   

  Hvornår har du sidst haft en rigtig god arbejdsdag og hvad gjorde den specielt god?

  Det var her i vinter, hvor vi skulle afklare placering af nogle informationsskærme i busserne. Her mødtes projektgruppen sammen med driftslederen fra vognmanden og leverandøren af skærmene. Sammen skulle vi finde en løsning, så skærmene kunne fungere både for kunderne og chaufføren i en bus med ikke alt for meget plads. Det var udfordrende, men vi fandt en løsning. Det er altid en god dag, når man i fællesskab kan finde gode løsninger, selvom man har forskellige ønsker og interesser.

   

  Hvordan oplever du kulturen i Sydtrafik?

  Sydtrafik har en meget åben kultur, hvor det er nemt at rådføre sig med andre på tværs af afdelingerne, hvilket er afgørende, når man arbejder med projekter. Der er fokus på at finde gode pragmatiske og langsigtede løsninger, og der er stor vilje til at dele viden.

   

  Hvad laver du, når du holder fri?

  Jeg interesserer mig meget for kulturarv især arkitektur og bygningsbevaring. Derudover bruger jeg meget tid på havearbejde, bøger og madlavning sammen med min familie.

   

 • Finn - trafikplanlægger

   

  Afdeling: Plan, Udvikling & HR

  Uddannelse: Speditør

  Ansat: 1. november 2015

   

  Fortæl lidt om dit job og dine arbejdsopgaver

  Jeg sidder med køreplanlægning af busserne i den kollektive trafik i Varde, Esbjerg og Billund Kommune. Når vi ændrer i køreplanerne, skyldes det oftest udefra kommende omstændigheder. Det kan være ændrede ringetider på skoler og uddannelsesinstitutioner, ændrede togtider som betyder at bussernes afgangs- og ankomsttider skal tilpasses eller omlægning af ruter, hvis borgernes rejsemønstre ændrer sig. Desværre ser vi også at besparelser i de kommunale budgetter rammer den kollektive trafik, så busruterne beskæres. Planlægningen foregår i samarbejde med kommunerne og Region Syddanmark, som betaler for buskørslen.

   

  Hvad er din baggrund?

  Jeg er uddannet speditør, hvor jeg har siddet med planlægningen af forsendelser af varer til og fra en stor del af verdenen. Min interesse for transport startede dog allerede som 15-årig, hvor jeg havde et fritidsjob som cykelbud ved den lokale købmand. Her gjaldt det om at vælge den optimale rute, når jeg skulle ud med varer, så jeg skulle cykle kortest muligt. Inden jeg kom til Sydtrafik arbejdede jeg med planlægning af helikopterflyvninger til primært offshore industrien i Nordsøen.

   

  Hvornår har du sidst haft en rigtig god arbejdsdag og hvad gjorde den specielt god?

  Der rigtig mange gode arbejdsdage i Sydtrafik, så det er svært at udvælge en enkelt.

  Det, som kan gøre enkelte dage eller situationer specielt gode, er når vi får henvendelser fra vores kommuner med ønsker eller – som oftest - udfordringer, som vi får løst i samarbejde med vognmanden, kommunen og evt. 3.part (skole el.lign.)

   

  Hvordan oplever du kulturen i Sydtrafik?

  Der er en god kultur i Sydtrafik. Trods den forskelligartede personalesammensætning i huset er der en fin forståelse for fællesskabet med respekt for hinanden og de respektive arbejdsfunktioner.

   

  Hvad laver du, når du holder fri?

  Jeg er ivrig campist og bruger så mange ferier som muligt på at rejse. Jeg har haft min campingvogn på ”jydekrogen” over en stor del af Europa fra Nordkap i Norge til Dubrovnik i Kroatien. I 2021 ser det pt. ud til at vi skal udforske nogle spændende steder i Danmark, som vi endnu ikke har set.

   

 • Betina - assistent i Flextrafik

   

  Afdeling: Flextrafik

  Uddannelse: kontorassistent

  Ansat: september 2016

   

  Fortæl lidt om dit job og dine arbejdsopgaver

  Jeg arbejder i Flextrafik, som er den del af Sydtrafik, der varetager behovsstyret kørsel for den enkelte kunde f.eks. sygetransport, handikapkørsel og Flextur. Min kerneopgave er at varetage debitorbogholderiet. Vores kørselsordninger har en egenbetaling, som jeg er med til at administrere, og så svarer jeg på spørgsmål fra vores kunder om betalinger og fakturaer.

   

  Hvad er din baggrund?

  Jeg har altid arbejdet som kontorassistent. Tidligere har jeg arbejdet med administrative opgaver i forbindelse med salg til privat- og erhvervskunder. Jeg har også arbejdet i studieadministrationen på videregående uddannelser. Igennem tiden har jeg løbende taget kurser for at blive klædt bedre på til mine opgaver og er lige nu i gang med at tage kommunomuddannelsen, som er en kommunalfaglig videreuddannelse inden for det administrative.

   

  Hvornår har du sidst haft en rigtig god arbejdsdag og hvad gjorde den specielt god?

  Den er svær. Jeg har rigtig rigtige mange gode arbejdsdage. De dage, hvor jeg føler jeg gør en forskel for kunderne eller kollegaerne, er gode dage. På de dage går jeg hjem med en dejlig følelse i kroppen. Når jeg siger ”tak for i dag” er det ikke ment som en høflighedsfloskel – det er virkelig fordi det har været en skøn dag.

   

  Hvordan oplever du kulturen i Sydtrafik?

  Jeg oplever en kultur, hvor vi har tillid til hinanden. Det gælder både blandt mine nærmeste kollegaer og vores ledelse. Vi hjælper hinanden - også på tværs af vores afdelinger. Jeg oplever bestemt, at alle har en stor vilje til at vil gøre det bedste. Huset her på Banegårdspladsen er et dejligt hus at træde ind i netop pga. vores kultur. Vi ligger højt på den sociale kapital og det kan også ses på vores trivsel. Vores traditioner er en del af vores kultur – lige fra vores fælles morgenmøder om fredagen til diverse events for eksempel deltagelse i Frøsløbet m.m.

   

 • Thomas - business controller

   

  Afdeling: Økonomi og IT

  Uddannelse: Revisor

  Ansat: november 2020

   

  Fortæl lidt om dit job og dine arbejdsopgaver

  Jeg er stadig forholdsvis ny hos Sydtrafik og har endnu ikke prøvet at arbejde med alle mine kommende arbejdsopgaver. Men mine primære arbejdsområder er at udarbejde driftsbudgetter og budgetopfølgninger, nærmere bestemt på udgiftssiden for busdriften og for Flextrafik i sin helhed.

  I fremtiden forventer jeg også at skulle bidrage til udarbejdelsen af regnskab og implementering af nyt økonomi system hos Sydtrafik.

   

  Hvad er din baggrund?

  Jeg er uddannet revisor hos BDO i Kolding hvor jeg nåede at være i ca. 10 år. Hos BDO løste jeg ”klassiske” revisor opgaver, som f.eks. udarbejdelse af interne og eksterne regnskaber og skattebilag, udarbejdelse af budgetter, opgørelse af skattepligtige indkomster, kunderådgivning mv.

  Senest har jeg arbejdet hos NHV A/S i Esbjerg. NHV A/S flyver borebisser ud til offshore platforme i større helikoptere. Hos NHV A/S udarbejdede jeg drifts- og likviditetsbudgetter, regnskab, månedsrapporteringer, ugentlige cash flow opgørelser samt en række forskellige controlleropgaver og ad hoc beregninger mv.

   

  Hvornår har du sidst haft en rigtig god arbejdsdag og hvad gjorde den specielt god?

  Udover de helt almindelige gode dage, så har jeg de sidste par uger haft et par rigtigt fine dage i forbindelse med udarbejdelse af forudsætningsbudget og lønbudgetter. Det har for mig været gode dage, fordi jeg føler jeg leverer noget brugbart materiale og at jeg lærer noget nyt.

  Derudover er man jo selv en væsentlig spiller i at få det bedste ud af dagen, og hos mig er glasset altid halvt fuldt!

   

  Hvordan oplever du kulturen i Sydtrafik?

  Med udgangspunkt i Sydtrafiks værdisæt, som jeg synes matcher ret godt til mit indtryk af mine nye kolleger, så vil forsøge at koge svaret ned til en enkelt sætning:

  Kulturen i Sydtrafik er professionel, samarbejdende, ambitiøs og inkluderende, og den bæres af smilende, hjælpsomme og meget kompetente kolleger.

   

  Hvad laver du, når du holder fri?

  Jeg er en nørd indenfor brætspil. Jeg spiller en masse mindre kendte spil med en række ligesindede nørder. Det er både de tunge strategispil og de mindre hyggespil, vi kaster os over.

  Udover det går jeg meget op i amerikansk fodbold. Så hvis jeg er træt om mandagen, er det fordi jeg ikke formår at gå tidligt i seng om søndagen. Jeg har også selv spillet amerikansk fodbold i noget der ligner 15-20 år.

  Resten af min fritid bruger jeg med min lille familie. Sammen med min bedre halvdel har jeg et par knægte på 6 og 9 år, som har travlt med at give mig bank i stuen, vise mig hvor hurtige de er og tæve mig i fodbold.

   

 • Anja - koordinerende projektleder

   

  Afdeling: Ledelsessekretariatet                        

  Uddannelse: Cand.scient.pol 

  Ansat: januar 2016

   

  Fortæl lidt om dit job og dine arbejdsopgaver

  Mine arbejdsopgaver er primært koncentreret omkring ledelse af Sydtrafiks udviklingsprojekter og koordinering af alle projekter i Sydtrafik. I koordineringen bidrager jeg både med ledelsesinformation til vores chefer om projekternes fremdrift, input til strategisk prioritering af nye projekter og sparring/ oplæring af vores interne projektledere i metoder og værktøjer/ systemer.

  Indimellem bliver jeg også involveret i andre opgaver og har blandt andet deltaget i arbejdet med at implementere GDPR i Sydtrafik, og jeg bidrager også med input til betjening af bestyrelsen.

   

  Hvad er din baggrund?

  Jeg har læst statskundskab og har siden 1999 arbejdet med projekter og analyseopgaver i både staten, kommuner og Region Syddanmark.

   

  Hvornår har du sidst haft en rigtig god arbejdsdag og hvad gjorde den specielt god?

  Mine arbejdsdage er meget forskellige og heldigvis kommer der altid noget nyt ind fra højre – tempoet og udviklingen er meget vigtig for mig.

  Min sidste rigtig gode arbejdsdag var, da vi lige inden påske kunne præsentere vores nye hjemmeside for ledelsen.

   

  Hvordan oplever du kulturen i Sydtrafik?

  Kulturen er meget uformel, der er rum til både arbejde og familieliv – det er et plus for mig, at jeg kan skabe den balance i mit liv

   

  Hvad laver du, når du holder fri?

  Min fritid er koncentreret omkring byrådsarbejde, træning, kapsejlads og min familie.

   

 • Andreas - trafikplanlægger

   

  Afdeling: Plan, Udvikling & HR

  Uddannelse: Erhvervsgeograf (cand.scient)

  Ansat: 1. december 2015

   

  Fortæl lidt om dit job og dine arbejdsopgaver

  Jeg arbejder som trafikplanlægger i Plan, Udvikling & HR. Jeg var egentlig ansat som trafikrådgiver, hvor jeg især skulle have kontakten med kommunerne og have en ren rådgivende funktion. Men jeg er rigtig glad for at min stilling ændrede sig til planlægger. På den måde kan jeg både arbejde lidt nørdet med vores køreplanlægningsprogram og samtidig have kontakt med vores vognmænd og kommuner. Jeg arbejder primært med den daglige drift og planlægning for kørslen i Kolding Kommune og Vejen Kommune, men er også med i projekter fra tid til anden, for eksempel var jeg med til at indføre Plustur hos Sydtrafik.

   

  Hvad er din baggrund?

  Jeg er, som én af kun to i landet, uddannet Erhvervsgeograf fra Aalborg Universitet. Efter endt uddannelse underviste jeg i gymnasiet i nogle år, men det har altid været planlægningsdelen, der har haft min store interesse. Jeg kan godt lide fra tid til anden at arbejde lidt ”nørdet”, hvor man kan dykke ned i en arbejdsopgave, men også på andre tidspunkter arbejde mere overordnet. Til det synes jeg stillingen som trafikplanlægger hos Sydtrafik passer rigtig godt.

   

  Hvornår har du sidst haft en rigtig god arbejdsdag og hvad gjorde den specielt god?

  For mig betyder samarbejdet med mine kolleger rigtig meget, og når vi har arbejdet hjemme pga. Corona, så har der naturligvis ikke været det samme samarbejde. Jeg var dog på kontoret i går - for første gang i 2021, og der gik jeg smilende hjem, efter at jeg havde set flere af mine kolleger for første gang i meget lang tid.

   

  Hvordan oplever du kulturen i Sydtrafik?

  Der er en fremragende kultur i Sydtrafik. Der er højt til loftet. Alle kender alle og vi kan joke med hinanden på kryds og tværs af afdelingerne. Der har også været forskellige initiativer som for eksempel et sundhedsforløb med en ekstern kostvejleder, hvor man frivilligt kunne deltage. Det var med til at give et sammenhold med kolleger fra andre afdelinger, som man måske ikke til daglig har ret meget at gøre med. 

   

  Hvad laver du, når du holder fri?

  Jeg er sammen med min kæreste og tre børn (to af dem bonusbørn). Vi er en del ude i naturen. Jeg holder af at se fodbold og bruger også en del tid online med kammerater. Jeg kan godt lide det spanske sprog og har været på studieophold i Costa Rica. Jeg forsøger at holde sproget ved lige ved fx at benytte Duolingo (en sprog App) eller se film på spansk med spanske undertekster. Jeg vil gerne til Spanien eller Sydamerika, men som tingene er pt, så har det forholdsvis lange udsigter.

   

 • Louise - kommunikationskonsulent

   

  Afdeling: Kunde & Marked

  Uddannelse: Cand. Mag. i Medievidenskab + BA i International Virksomhedskommunikation

  Ansat: 1. januar 2019

   

  Fortæl lidt om dit job og dine arbejdsopgaver

  Jeg indgår i mange forskellige sammenhænge i Sydtrafiks kommunikation. Som presseansvarlig har jeg den første kontakt til pressen, når de henvender sig, og ofte er det også mig, der udtaler mig til pressen – samt skriver pressemeddelelserne.

  Derudover indgår jeg i et team på tre medarbejdere omkring Sydtrafiks sociale medier, hvor jeg både laver indhold og moderer debatten. Jeg er med i kampagneudvikling, og så er jeg den primære tekstforfatter på Sydtrafiks udgivelser. Jeg har også en rolle i kommunikationen til chaufførerne på platformen ”Vores Sydtrafik”. Generelt kan man vist sige, at hvis der er tekstforfatning i en opgave, så havner den hos mig.

  Så det er en meget varieret opgaveportefølje, som jeg meget selv er med til at sammensætte – og det trives jeg rigtig godt med.  

   

  Hvad er din baggrund?

  Jeg har en uddannelse indenfor medievidenskab og virksomhedskommunikation, der har givet mig en bred viden om kommunikation og markedsføring.

  Jeg kommer fra en stilling hos DGI i Esbjerg, hvor jeg havde ansvaret for al intern og ekstern kommunikation for afdelingen. Så jeg er vant til at have mange forskelligartede opgaver, hvor jeg både skal være strategisk på de store linjer og samtidigt selv lave ”håndværket”.

   

  Hvornår har du sidst haft en rigtig god arbejdsdag og hvad gjorde den specielt god?

  En virkelig god arbejdsdag er den perfekte blanding af spændende møder med kollegaer og eksterne, samt tid til fordybelse og opgaveløsning. Dem er der heldigvis mange af.

  Jeg elsker at lære nyt, og for nyligt fik jeg for første gang adgang til det bagvedliggende system for vores nye hjemmeside og kunne gå i gang med at bruge det. Der fløj tiden afsted.

   

  Hvordan oplever du kulturen i Sydtrafik?

  Jeg er så heldig at arbejde i husets bedste afdeling. Ej spøg til side, det tror jeg faktisk de fleste tænker om deres egen afdeling her i Sydtrafik.
  Jeg har fra første dag mærket ledelsens fokus på nærvær og trivsel blandt medarbejderne, og der bliver værnet om de små traditioner, der binder organisationen sammen. Som f.eks. fællessang ved vores fredagsmøder, der virkelige varmer om hjertet hos en som mig, der kommer fra det frivillige foreningsliv i DGI.

   

  Hvad laver du, når du holder fri?

  Jeg bruger en del tid på at være frivillig instruktør i den lokale gymnastikforening og ved Geografisk Have i Kolding, hvor jeg er kommunikationsambassadør. Og så er jeg gået hen og blevet havemenneske på det seneste, så jeg bruger en del tid på at lære nyt (eller nærmere gammelt) om alt fra stauder til permakultur. Det er dejligt nørdet – men samtidigt er jeg meget udfordret på min manglende tålmodighed.
  Jeg hygger mig også meget med kreative sysler med mine to piger, og så ville jeg ønske, at jeg havde mere tid til at bage.

   

Kontakt

Har du et spørgsmål? Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

70 10 44 10

Få hjælp til busafgange, driftsforstyrrelser og køreplaner

Mandag - Fredag kl. 06.15 - 18.00

Lørdag kl. 09.15 - 17.00

Søn- og helligdage kl. 10.15 - 17.00

Se åbningstider omkring jul og nytår

76 608 608

Bestil din Flextrafik. Få hjælp til Flextrafik

Alle dage fra kl. 08.00 - 18.00

Se info om handicapkørsel i julen

70 11 33 33

Hjælper dig med alt omkring Rejsekort

Hverdage kl. 08.00 - 18.00

Lørdage kl. 10.00 - 15.00

Søn- og helligdage: Lukket

Se åbningstider omkring jul og nytår

76 60 86 50

Få hjælp til Ungdomskort og Skolekort

Mandag - Torsdag kl. 08.30 - 15.00

Fredag kl. 08.30 - 14.00

Helligdage lukket

Se åbningstider omkring jul og nytår

76 60 86 00

Tast 4 for Omstilling / Administration


Hjælper med spørgsmål om Sydtrafik og stiller dig om til rette afdeling

Mandag - Torsdag kl. 8.30 - 15.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Se åbningstider omkring jul og nytår

Søg