Skip til hoved indholdet

Sydtrafik: Slut med tomme busser mellem byerne

Oprettet: 01 februar 2020
Bus der kører på landet

Som en del af aftalen omkring Trafikplan 2018 – 2022 skal Sydtrafik i løbet af trafikplanperioden gennemgå og optimere alle regionale ruter på baggrund af de nye rejsekortdata og realtidsdata, som Sydtrafik nu har adgang til. Første del af denne optimering er nu klar til implementering i juni 2020.

For at sikre en fortsat balance mellem Sydtrafiks forbrug og Regions Syddanmarks faste årlige tilskud, har Sydtrafik identificeret en række afgange på de regionale ruter, hvor der i gennemsnit har været under 5 passagerer pr. tur i løbet af et helt køreplansår.

Disse ture er hverken økonomisk eller miljømæssigt bæredygtige, og der kunne identificeres i alt 370 ugentlige ture, hvor der i gennemsnit var lige knap to passagerer med pr. tur. En nedlæggelse af disse ture ville give en besparelse på 13.620 timers buskørsel og spare miljøet for udledning af over 500 ton CO2.

For at sikre kvaliteten af disse resultater foretog Sydtrafik derefter en høring blandt alle vognmænd, der meldte tilbage, om de kunne genkende det billede, der blev tegnet af dataudtrækket. De fleste steder var der ingen bemærkninger, men på enkelte afgange meldte chaufførerne tilbage, at de oplevede flere passagerer, end hvad der kunne ses på Sydtrafiks data. Det kunne fx dreje sig om passagerer på DSB-produkter som DSB pendlerkort, militærkort eller DSB mobilbilletter, hvorfra Sydtrafik ikke får nogen rejsedata. Generelt viste det sig, at dataene havde tegnet et retvisende og ret præcist billede af belægningsgraden på de ”tynde ture”.

Der kom også enkelte indmeldinger fra berørte kommuner, og det førte alt sammen til en endelig liste med 333 ugentlige ture, der bliver nedlagt i forbindelse med køreplansskiftet i juni 2020.
Det betyder 12.725 timers mindre buskørsel, og det sparer stadig miljøet for udledning af cirka 500 ton CO2. Efter nedlæggelsen af de ’tynde busture’, vil Sydtrafik stadig tilbyde 247.114 timers regional buskørsel årligt. Med reduktionen påvirkes 1,0% af de passagerer, der i dag bruger de regionale ruter, mens der spares 8,3% af nettoudgifterne til regional buskørsel.

Kontakt

Har du et spørgsmål? Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

70 10 44 10

Få hjælp til busafgange, driftsforstyrrelser og køreplaner

Mandag - Fredag kl. 06.15 - 18.00

Lørdag kl. 09.15 - 17.00

Søn- og helligdage kl. 10.15 - 17.00

76 608 608

Bestil din Flextrafik. Få hjælp til Flextrafik

Alle dage fra kl. 08.00 - 18.00

70 11 33 33

Hjælper dig med alt omkring Rejsekort

Hverdage kl. 08.00 - 18.00

Lørdage kl. 10.00 - 15.00

Søn- og helligdage: Lukket

76 60 86 50

Få hjælp til Ungdomskort og Skolekort

Mandag - Torsdag kl. 08.30 - 15.00

Fredag kl. 08.30 - 14.00

Helligdage lukket

76 60 86 00

Tast 4 for Omstilling / Administration


Hjælper med spørgsmål om Sydtrafik og stiller dig om til rette afdeling

Mandag - Torsdag kl. 8.30 - 15.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Søg