Skip til hoved indholdet

Privatlivs- og cookiepolitik

Introduktion

Når du besøger vores website eller benytter andre af vore services indsamles der oplysninger om dig, som bruges til blandt andet at tilpasse og forbedre vores indhold på siden.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du undlade at give samtykke til cookies. Det kan dog betyde, at du ikke kan bruge alle funktioner på websitet.

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles på de forskellige services, deres formål og hvem der har adgang til dem.

 

Dataansvar

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Sydtrafik er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger

Privatlivspolitikken er gældende for:

Sydtrafik
Banegårdspladsen 5
6600 Vejen
CVR: 29942897
Telefon: 7660 8600
Mail: post@sydtrafik.dk

 

DPO (databeskyttelsesrådgiver)

HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg
Lóa Skau Björnsson
Tlf. : 7221 1799 / 4149 8812
Mail: dpo@sydtrafik.dk

 • Websitet anvender cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes på din computer eller mobil, for at kunne genkende din computer eller mobil ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

  Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold herefter. Og derved skabe en bedre oplevelse for brugerne.

  Sydtrafik anvender 3. parts cookies til indsamling af statistik om brugernes besøg og navigering på siden. Disse data registreres af statistiske årsager. Du som enkeltbruger forbliver anonym.

  Så lang tid opbevares cookies

  Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.
  Vejledning om hvordan du sletter cookies

  Sådan undgår du cookies

  Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem.
  Vejledning om hvordan du undgår cookies

  Liste over indsamlede data

  Se oversigt over hvilke cookies du giver samtykke til.

  Cookiebannerets registrering af dine valg

  Bekræftelse af samtykke
  Hvis du giver fuldt samtykke til alle kategorier af cookies, så gemmes dit samtykke i et år, hvorefter du bliver bedt om at genbekræfte det.
  Hvis du kun giver delvist samtykke, gemmes det i 14 dage, hvorefter det skal genbekræftes.

  Tilbagekaldelse af samtykke
  Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til cookiebannerets registrering af dine valg, skal du sende en mail til post@sydtrafik.dk. I mailen skal du oplyse dit User-ID og Dato for samtykket. Disse oplysninger finder du her: https://sydtrafik.dk/om-os/det-med-smat/privatlivs-og-cookiepolitik/info-om-cookie-banner
  Selvom du tilbagekalder dit samtykke og anmoder om at få dit samtykke slettet, så opbevarer CookieInformation det i 5 år, af hensyn til krav om dokumentation, hvorefter det slettes automatisk.
  Registreringen af dit samtykke hos CookieInformation er anonymiseret og indeholder ingen persondata. Du kan læse mere om CookieInformation’s håndtering af samtykke her: https://support.cookieinformation.com/en/articles/5373910-all-you-need-to-know-about-consents

 • Generelt

  Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål.


  Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

  Formål

  Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og registrere dine køb og betalinger samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. køb af billet eller at fremsende et nyhedsbrev.

  Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

  Vi behandler kun nødvendige persondata

  I det omfang du selv giver samtykke hertil og selv indtaster informationerne, behandles desuden fx navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af brugerkonto, login eller ved køb.

  Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

  Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.


  Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.
  Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 • De data, vi anvender, omfatter eksempelvis:

  Sydtrafik.dk:
  • Personlige oplysninger: Oplysninger du selv indtaster i forbindelse med et køb, rejsegaranti og tilbagebetaling, oprettelse af en profil eller ved henvendelse til Sydtrafik. Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, kundetype, billede, CPR-nummer og ID såsom betalingskort eller kørekort.
  • Oplysninger om køb og bestillinger: Oplysningerne gælder fx køb af kort. Desuden bestilling af Flextur og handicapkørsel. Dit køb bliver registreret, hvis du har oprettet en profil. Sydtrafik gemmer ikke betalingskortoplysninger. Betalingen foregår gennem en ekstern leverandør. Når du indtaster dine betalingskortoplysninger, går de direkte til dem, som er ansvarlige for betalingssystemet.
  • Oplysninger om brug af hjemmesiden: Oplysninger om, hvilke sider du besøger på hjemmesiden, opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse.
  • Konkurrencer på hjemmesiden: Ved konkurrencer på Sydtrafik.dk og på Facebook opsamler vi de oplysninger, du indtaster. Oplysninger bliver brugt til at udtrække vindere og fremsende præmier.

   

  Flextrafik:
  • Personlige oplysninger: Oplysninger du opgiver, når du bestiller. Det drejer sig om dit CPR-nummer, som vi skal bruge for at kunne afregne kommunens og regionens andel af din kørsel. Desuden er Sydtrafik forpligtet til at kunne sikre en entydig identifikation af de personer, der befordres via Flextrafik. Derfor skal vi bruge dit CPR-nummer. Det gælder for alle kørselsordninger i Flextrafik med undtagelse af Flexture, der er bestilt telefonisk via Sydtrafiks callcenter.
  • Oplysninger om hjælpemidler: Vi skal kunne bruge dine eventuelle behov for hjælpemidler for at kunne planlægge og udføre din kørsel korrekt. Det er nødvendigt for chauffør/vognmænd at modtage oplysninger om eventuelle hjælpemidler, som skal medtages under kørsel, for at kunne udføre kørsel korrekt. Hjælpemidler registreres ligeledes i Flextrafiks bestillings- og planlægningssystem.
  • CPR-nummeret, navn, adresse og oplysninger om hjælpemidler registreres i Flextrafiks bestillings- og planlægningssystem. Systemet drives af FlexDanmark, som er et IT-selskab stiftet af Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, FynBus, Movia, Sydtrafik og Region Midtjylland. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler gives således til FlexDanmark for at kunne bestille og planlægge kørsler. FlexDanmark har til huse på Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg.
  • Sydtrafik samarbejder med de øvrige trafikselskaber om udførelsen af kørslen. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler giver vi til et andet trafikselskab, hvis kørslen skal udføres i en anden region. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler oplyses til andre trafikselskaber eller FlexDanmark, når Sydtrafik får hjælp til telefonpasning.
  • CPR-nummeret oplyser vi ikke til de chauffører eller vognmænd, der udfører kørslen for Flextrafik.
  • Telefonnummer oplyser vi kun til chauffør eller vognmand, hvis borgeren har givet accept hertil i forbindelse med turbestillingen eller visitationen til kørslen.

   

  Facebook:
  • Personlige oplysninger: Sydtrafik foretager ikke sagsbehandling på Facebook.
   I forbindelse med fx kundehenvendelser, rejsegaranti og glemte sager, henviser vi i stedet til de respektive indtastningsformularer under Kontakt og Service på sydtrafik.dk.
  • I forbindelse med konkurrencer bruger Sydtrafik vinderens navn og adresse til at fremsende gevinst.
  • Personoplysninger, som brugerne giver på Facebook, opsamles og benyttes kommercielt af Facebook, idet bl.a. forbrugsmønstre identificeres og udnyttes til målrettede salgsfremstød.
 • Når du ringer til Sydtrafik Kundeservice eller Flextrafik, har du ved at trykke 1 eller 2 mulighed for at til eller fravælge, at vi optager telefonsamtalen. Tager du ikke stilling og trykker 1 eller 2, men blot venter på linjen, vil telefonsamtalen ikke blive optaget.

   

  Formål

  Formålet med at optage telefonsamtalen er uddannelse af Sydtrafiks medarbejdere for derigennem at forbedre vores kundeservice. Når du ringer til Flextrafik kan formålet med optagelsen derudover også være i forhold til dokumentation af samtalen med dig, til brug for afklaring af eventuelle uoverensstemmelser. Og ringer du til Sydtrafiks Kundeservice kan formålet ud over uddannelse af medarbejdere også være tilfredshedsundersøgelser.

   

  Behandlede oplysninger og behandlingsgrundlag

  Når vi optager telefonsamtalen, er de personoplysninger vi behandler din stemme og de oplysninger du selv oplyser under samtalen. Vores hjemmel hertil er Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.a (dit samtykke)

  Vi beder normalt ikke om følsomme oplysninger, men det kan være relevant for din henvendelse, at vi får information om helbredsmæssige forhold i forbindelse med din brug af offentlig transport. Vi beder ikke om oplysninger, som ikke er nødvendige eller som du ikke ønsker at give os.
  Vores hjemmel til at behandle følsomme oplysninger er Databeskyttelsesforordningens Artikel 9.2.a, jf. Artikel 6.1.a (dit samtykke)

  Vi behandler kun de oplysninger du oplyser under samtalen og vi har kun brug for at kende dit CPR, hvis det er nødvendigt for vores videre betjening af dig, afhængig af situationen.
  Vores hjemmel hertil er Databeskyttelsesforordningens Artikel 87 og Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

   

  Opbevaringsperiode

  Telefonsamtaler opbevares i højst 30 dage, hvorefter de slettes. Hvis længere opbevaring er nødvendige, f.eks. grundet en igangværende tvist i forbindelse med din henvendelse til Flextrafik, vil vi informere dig herom.

  Hvis du ønsker en samtale slettet før dette tidspunkt, kan du kontakte os på mail her sydtrafik.dk/sikkerpost. Du bedes oplyse navn, dato/tid og telefonnummer, så vi kan finde samtalen.

   

 • Sydtrafik behandler personoplysninger som udgangspunkt med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Det fremgår her, at der er tale om en lovlig behandling, hvis behandlingen er for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige. Sydtrafik er som trafikselskab underlagt lov om trafikselskaber og udfører forskellige former for transport på baggrund heraf.

  Sydtrafik tilbyder forskellige applikationer i forbindelse med de servicer, som Sydtrafik leverer. Applikationerne anvender GPS-tracking, og retsgrundlaget for denne funktion er samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Samtykket til at blive tracket bliver givet i forbindelse med brug af applikationen. Det vil være muligt at slå GPS-tracking til i applikationens indstilling. Det følger af artikel 7, stk. 3, at du som registreret til enhver tid kan tilbagetrække dit samtykke såfremt du ikke længere ønsker, at dine personoplysninger behandles af Sydtrafik.

  Der kan også være situationer, hvor der behandles særlige kategorier af personoplysninger, som f.eks. helbredsoplysninger. Behandlingen vil kun ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9. Det kan fx være oplysninger om et handicap, som er nødvendig for, at Sydtrafik kan stille den bedste service til rådighed for dig og eventuel en ledsager. Der kan også være hjemmel i særlovgivningen lov om trafikselskaber som gør at der ved brug af Flextrafik via Sydtrafik kan behandle særlige kategorier af personoplysninger.

  Retsgrundlaget for brug cookies vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

  Retsgrundlaget for brug af markedsundersøgelser og markedsføring vil også være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke. I forbindelse med begge de to ovennævnte behandlinger baseret på samtykke gør det sig gældende, at det pågældende samtykke altid kan tilbagetrækkes såfremt du ikke længere ønsker at dine personoplysninger behandles.

 • Formål med dataindsamling

  Formålet med digitale passageranmeldelser er give passagererne mulighed for at indmelde fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder på deres busrejse.

  Disse indmeldelser er et pilotprojekt i Esbjerg bybusser, og oplysningerne bruges til at udvikle og kvalitetssikre busdriften.

  Sydtrafiks hjemmel er samtykke jf. Databeskyttelsesforordningen Artikel 6 stk. 1 litra a.

   

  Liste over indsamlede data

  Der indsamles ingen persondata, men der sættes nødvendige cookies, for at hjemmesiden kan fungere.
  Se oversigt over hvilke cookies du giver samtykke til.

 • Introduktion

  Når du anvender Sydtrafik Mobilbillet app indsamles der oplysninger om dig, dine billetter og rejsemønster.

  Der indsamles først data når du opretter en konto til billetkøb i appen.
  Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du undlade at oprette dig som bruger.

  Det er muligt at gennemse Sydtrafik Mobilbillet app uden at afgive personlige oplysninger.
  Det er ikke muligt at foretage køb uden at afgive personlige oplysninger.

  Oplysningerne bruger vi til at give dig den ønskede billetservice, samt til statistiske formål.
  Vi bruger og analyserer informationen, så vi kan identificere trends og brugsmønstre, således at vi kan forbedre vores services.

  Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvem der har adgang til dem.  Hvilke data indsamler vi


  De data vi anvender omfatter:

  • Personlige oplysninger: Oplysninger du selv indtaster i forbindelse med et køb, rejsegaranti og tilbagebetaling, oprettelse af en profil eller ved henvendelse til Sydtrafik.
   Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, kundetype, billede, CPR-nummer og ID såsom betalingskort eller kørekort.
  • Oplysninger om køb og bestillinger: Oplysningerne gælder fx køb af billetter og pendlerkort. Dit køb bliver registreret, hvis du har oprettet en brugerkonto.
   Sydtrafik gemmer ikke betalingskortoplysninger. Betalingen foregår gennem en ekstern leverandør. Når du indtaster dine betalingskortoplysninger, går de direkte til dem, som er ansvarlige for betalingssystemet.
  • Oplysninger om brug af appen: Oplysninger om, hvilke sider du besøger opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse.

  Hvilke tredjepartsservices bruger vi

   

  Vi bruger følgende tredjeparter:

  • Oxygen: Sydtrafik Mobilbillet appens udviklere (oxygen.dk)
  • Rejseplanen: Benyttes til rejseopslag og beregning af priser (rejseplanen.dk)
  • MobilePay: Betalingsløsning i app (mobilepay.dk)
  • Bambora: Betalingsløsning i app (bambora.com)
  • Mapbox: Kortvisning på pendlerkort (kommende funktion) (mapbox.com)
  • Firebase: Benyttes til fejlrapportering, antal brugere og brug af apps (firebase.google.com)
  • Firebase: Til udsendelse af push-beskeder (firebase.google.com)
  • Raygun: Fejlovervågning mellem backend og apps (raygun.com)
 • Shop.sydtrafik.dk:

   

  Introduktion

  Når du anvender Sydtrafik webshop (shop.sydtrafik.dk) indsamles der oplysninger om dig i forbindelse med bestilling af dit kort. Oplysningerne bruger vi til at kunne behandle din bestilling og udstede et rejsekort.

  Det er ikke muligt at foretage køb uden at afgive personlige oplysninger.

  Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvem der har adgang til dem.  De data vi anvender omfatter:
  • Personlige oplysninger: Oplysninger du selv indtaster i forbindelse med et køb eller ved henvendelse til Sydtrafik. Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer og betalingskort.
  • Oplysninger om køb og bestillinger: Oplysningerne gælder køb af kort.
  • Sydtrafik gemmer ikke betalingskortoplysninger. Betalingen foregår gennem en ekstern leverandør. Når du indtaster dine betalingskortoplysninger, går de direkte til dem, som er ansvarlige for betalingssystemet.
  • Oplysninger om brug af webshop: Oplysninger om, hvilke sider du besøger opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse.

   

  Vi bruger følgende tredjepartsservices:
  • Raketfart: Sydtrafik Webshoppens udviklere (raketfart.dk)
  • OnPay: Betalingsløsning i webshop (onpay.dk)
  • MobilePay: Betalingsløsning i webshop (mobilepay.dk)
  • Nets: Betalingsløsning i webshop (nets.dk)

   

 • Introduktion

  Når du anvender Sydtrafik Bestillingsportal (bestilling.sydtrafik.dk) indsamles der oplysninger om dig, dine billetter, reservationer og rejsemønster.

  Der indsamles først data når du opretter en konto til billetkøb og reservationer. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du undlade at oprette dig som brugere.

  Oplysningerne bruger vi til at give dig den ønskede billetservice, samt til statistiske formål. Vi bruger og analyserer informationen, så vi kan identificere trends og brugsmønstre, så vi kan forbedre vores services.

  Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvem der har adgang til dem.

  Hvilke data indsamles

  De data vi anvender omfatter:

  • Personlige oplysninger: Oplysninger du selv indtaster i forbindelse med et køb, reservation, rejsegaranti og tilbagebetaling, oprettelse af en profil eller ved henvendelse til Sydtrafik.
   Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, kundetype, billede, CPR-nummer og ID.
  • Oplysninger om køb og bestillinger: Oplysningerne gælder fx reservationer og køb af billetter. Dit køb bliver registreret, hvis du har oprettet en brugerkonto. 
   Betalinger foregår enten med faktura via CVR- eller EAN-nummer, eller ved oplysning af det billetmedie som benyttes
  • Oplysninger om brug af bestillingsportalen: Oplysninger om, hvilke sider du besøger opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse. 
  Hvilke tredjepartsservices bruges

  Vi bruger vi følgende tredjeparter:

  • JF Data Service ApS: Sydtrafik Bestillingsportalens udvikler (jf-data.com)
  • Rejseplanen: Benyttes til rejseopslag og beregning af priser (rejseplanen.dk)
 • Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

  Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 • Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke.

  Data om din brug af websitet og Sydtrafik Mobilbillet app videregives ikke til tredjepart
  Vi benytter dog tredjepartssystemer til opbevaring og behandling af data.
  Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

  Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.
  Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

  Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

 • Lovgivningen giver dig nogle generelle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktformularen som du finder her: Kontakt Sydtrafik og Flextrafik. Vi vil undersøge, om betingelserne er opfyldt. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, vil vi altid skriftligt forklare dig hvorfor.

  Ret til indsigt i egne personoplysninger

  Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Sydtrafik behandler om dig. En anmodning om indsigt skal rettes til Sydtrafik, og den behøver ikke at være begrundet. Dette betyder med andre ord, at du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger Sydtrafik behandler om dig, hvad formålet er hermed, hvor Sydtrafik har oplysningerne fra, hvor længe Sydtrafik opbevarer dem, samt hvem Sydtrafik eventuelt deler dem med.

  Ret til at få rettet urigtige personoplysninger

  Såfremt Sydtrafik behandler urigtige eller vildledende personoplysninger om dig, har du ret til at anmode os om at rette oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning vil Sydtrafik sørge for at få de pågældende oplysninger tilrettet/slettet.

  Ret til sletning

  Sydtrafik er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger før det tidspunkt, hvor Sydtrafik normalt ville slette dine personoplysninger. Dette gælder, hvis Sydtrafik ikke længere har et sagligt formål med at behandle personoplysningerne, hvis et samtykke tilbagekaldes, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller de skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse og i nogle tilfælde, hvis der gøres indsigelse mod behandlingen. Der er taget højde for disse rettigheder ved fastlæggelsen af virksomhedens slettepolitikker.

  Ret til at gøre indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis Sydtrafik modtager en indsigelse fra dig, vurderer Sydtrafik, om Sydtrafik skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil Sydtrafik har kontrolleret, om vores legitime interesser går forud for kundens interesser.

  Dataportabilitet

  Du har i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, således at de kan benyttes til videregivelse til en anden dataansvarlig. Hvis det er teknisk muligt, kan Sydtrafik ligeledes transmittere oplysningerne direkte til den nye dataansvarlige.

  Tilbagekaldelse af samtykke

  Hvis du har afgivet et samtykke til os i relation til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid tilbagekalde dette. Sydtrafik stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, samtykket knytter sig til, hvis der ikke foreligger et andet lovligt grundlag til at behandle personoplysningerne. Du kan tilbagetrække dit samtykke ved brug af kontaktformularen her: Kontakt Sydtrafik og Flextrafik.

  Klagevejledning til Datatilsynet

  Hvis du har indsigelser mod Sydtrafik behandling af dine personoplysninger, opfordrer Sydtrafik dig til at kontakte os. Du har dog også altid ret til at klage over vores behandling og opbevaring af personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af www.datatilsynet.dk.

 • Skal du sende personoplysninger til Sydtrafik, kan du gøre det sikkert via en formular på sydtrafik.dk.

Kontakt

Har du et spørgsmål? Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

70 10 44 10

Få hjælp til busafgange, driftsforstyrrelser og køreplaner

Mandag - Fredag kl. 06.15 - 18.00

Lørdag kl. 09.15 - 17.00

Søn- og helligdage kl. 10.15 - 17.00

76 608 608

Bestil din Flextrafik. Få hjælp til Flextrafik

Alle dage fra kl. 08.00 - 18.00

70 11 33 33

Hjælper dig med alt omkring Rejsekort

Hverdage kl. 08.00 - 18.00

Lørdage kl. 10.00 - 15.00

Søn- og helligdage: Lukket

76 60 86 50

Få hjælp til Ungdomskort og Skolekort

Mandag - Torsdag kl. 08.30 - 15.00

Fredag kl. 08.30 - 14.00

Helligdage lukket

76 60 86 00

Tast 4 for Omstilling / Administration


Hjælper med spørgsmål om Sydtrafik og stiller dig om til rette afdeling

Mandag - Torsdag kl. 8.30 - 15.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Søg