Skip til hoved indholdet

Privatlivs- og cookiepolitik

Introduktion

Når du besøger vores website eller benytter andre af vore services indsamles der oplysninger om dig, som bruges til blandt andet at tilpasse og forbedre vores indhold på siden.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du undlade at give samtykke til cookies. Det kan dog betyde, at du ikke kan bruge alle funktioner på websitet.

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles på de forskellige services, deres formål og hvem der har adgang til dem.

 

Dataansvar

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Sydtrafik er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger

Privatlivspolitikken er gældende for:

Sydtrafik
Banegårdspladsen 5
6600 Vejen
CVR: 29942897
Telefon: 7660 8600
Mail: post@sydtrafik.dk

 

DPO (databeskyttelsesrådgiver)

HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg
Laura Stadum
Tlf. : 22 36 24 46
Mail: dpo@sydtrafik.dk

 • Websitet anvender cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes på din computer eller mobil, for at kunne genkende din computer eller mobil ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

  Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold herefter. Og derved skabe en bedre oplevelse for brugerne.

  Sydtrafik anvender 3. parts cookies (Google Analytics) til indsamling af statistik om brugernes besøg og navigering på siden. Disse data registreres af statistiske årsager - du som enkeltbruger forbliver anonym.

  Så lang tid opbevares cookies

  Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.
  Vejledning om hvordan du sletter cookies

  Sådan undgår du cookies?

  Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem.
  Vejledning om hvordan du undgår cookies

  Google Analytics (trafikmåling)

  Vi bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
  Du kan fravælge cookies fra Google Analytics.
  Vejledning om hvordan du fravælger cookies fra Google Analytics

   

  Liste over indsamlede data

  Se oversigt over hvilke cookies du giver samtykke til.

   

 • Generelt

  Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål.


  Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

  Formål

  Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og registrere dine køb og betalinger samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. køb af billet eller at fremsende et nyhedsbrev.

  Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

  Vi behandler kun nødvendige persondata

  I det omfang du selv giver samtykke hertil og selv indtaster informationerne, behandles desuden fx navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af brugerkonto, login eller ved køb.

  Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

  Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.


  Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.
  Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 • De data, vi anvender, omfatter eksempelvis:

  Sydtrafik.dk:
  • Personlige oplysninger: Oplysninger du selv indtaster i forbindelse med et køb, rejsegaranti og tilbagebetaling, oprettelse af en profil eller ved henvendelse til Sydtrafik. Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, kundetype, billede, CPR-nummer og ID såsom betalingskort eller kørekort.
  • Oplysninger om køb og bestillinger: Oplysningerne gælder fx køb af kort. Desuden bestilling af Flextur og handicapkørsel. Dit køb bliver registreret, hvis du har oprettet en profil. Sydtrafik gemmer ikke betalingskortoplysninger. Betalingen foregår gennem en ekstern leverandør. Når du indtaster dine betalingskortoplysninger, går de direkte til dem, som er ansvarlige for betalingssystemet.
  • Oplysninger om brug af hjemmesiden: Oplysninger om, hvilke sider du besøger på hjemmesiden, opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse.
  • Konkurrencer på hjemmesiden: Ved konkurrencer på Sydtrafik.dk og på Facebook opsamler vi de oplysninger, du indtaster. Oplysninger bliver brugt til at udtrække vindere og fremsende præmier.

   

  Vores Sydtrafik:
  • Personlige oplysninger: Oplysninger du selv indtaster i forbindelse med oprettelse af en profil eller ved henvendelse til Sydtrafik. Oplysningerne omfatter fx navn, e-mail, telefonnummer, billede, og hvilket busselskab du er ansat ved. Vi bruger dine data til at registrere din bruger, så vi kan målrette fx nyheder og indhold og til at besvare dine henvendelser.
  • Inaktive profiler: Vi sletter din profil, hvis du ikke har brugt den i et år. Du får en SMS eller e-mail, inden den bliver slettet. Du kan selvfølgelig altid selv henvende dig og bede om at få din profil slettet.

   

  Flextrafik:
  • Personlige oplysninger: Oplysninger du opgiver, når du bestiller. Det drejer sig om dit CPR-nummer, som vi skal bruge for at kunne afregne kommunens og regionens andel af din kørsel. Desuden er Sydtrafik forpligtet til at kunne sikre en entydig identifikation af de personer, der befordres via Flextrafik. Derfor skal vi bruge dit CPR-nummer. Det gælder for alle kørselsordninger i Flextrafik med undtagelse af Flexture, der er bestilt telefonisk via Sydtrafiks callcenter.
  • Oplysninger om hjælpemidler: Vi skal kunne bruge dine eventuelle behov for hjælpemidler for at kunne planlægge og udføre din kørsel korrekt. Det er nødvendigt for chauffør/vognmænd at modtage oplysninger om eventuelle hjælpemidler, som skal medtages under kørsel, for at kunne udføre kørsel korrekt. Hjælpemidler registreres ligeledes i Flextrafiks bestillings- og planlægningssystem.
  • CPR-nummeret, navn, adresse og oplysninger om hjælpemidler registreres i Flextrafiks bestillings- og planlægningssystem. Systemet drives af FlexDanmark, som er et IT-selskab stiftet af Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, FynBus, Movia, Sydtrafik og Region Midtjylland. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler gives således til FlexDanmark for at kunne bestille og planlægge kørsler. FlexDanmark har til huse på Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg.
  • Sydtrafik samarbejder med de øvrige trafikselskaber om udførelsen af kørslen. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler giver vi til et andet trafikselskab, hvis kørslen skal udføres i en anden region. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler oplyses til andre trafikselskaber eller FlexDanmark, når Sydtrafik får hjælp til telefonpasning.
  • CPR-nummeret oplyser vi ikke til de chauffører eller vognmænd, der udfører kørslen for Flextrafik.
  • Telefonnummer oplyser vi kun til chauffør eller vognmand, hvis borgeren har givet accept hertil i forbindelse med turbestillingen eller visitationen til kørslen.

   

  Facebook:
  • Personlige oplysninger: Sydtrafik foretager ikke sagsbehandling på Facebook.
   I forbindelse med fx kundehenvendelser, rejsegaranti og glemte sager, henviser vi i stedet til de respektive indtastningsformularer under Kontakt og Service på sydtrafik.dk.
  • I forbindelse med konkurrencer bruger Sydtrafik vinderens navn og adresse til at fremsende gevinst.
  • Personoplysninger, som brugerne giver på Facebook, opsamles og benyttes kommercielt af Facebook, idet bl.a. forbrugsmønstre identificeres og udnyttes til målrettede salgsfremstød.
 • Introduktion

  Sydtrafiks kontrollører bærer kameraer (Body Cam) på kroppen under billetkontrollen. Det gør de for at forebygge og opklare vold og trusler mod personalet og sikre et trygt arbejdsmiljø. Kameraet optager lyd og billede, men kun når kontrolløren aktiverer kameraet. Kameraet aktiveres kun i de situationer, hvor det er påkrævet af hensyn til kontrollørens sikkerhed og lagrer da samtidig ca. 60 sekunders optagelse forud herfor samt 60 sekunder efter kameraet er slukket. Så vidt det er muligt, vil kontrolløren informere om, at kameraet aktiveres.

   

  Formål med Bodycam

  Målet er, at kameraet kan være med til at modvirke, at situationer optrappes, så billetkontrollen kan foregå i god ro og orden, til gavn for alle. Hvis det skulle ske at en situation optrappes, er målet også at hjælpe politiet i deres arbejde.
  Formålet er følgende:
  -  at give en kriminalpræventiv effekt for at sænke antallet af nær-ved hændelser og overfald.
  -  at styrke efterforskningsarbejdet i de episoder som anmeldes til politiet.
  -  at styrke arbejdsmiljøet ved at sænke antallet af nær-ved hændelser og overfald på kontrollører.

   

  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  Almindelige personoplysninger: Lyd og billedoptagelser (samt GPS-lokation) af dig i forbindelse med billetkontrol.
  Oplysning om strafbare forhold: Der kan forekomme potentielt strafbare forhold på optagelserne, jf. formålet.

   

  Kilder

  Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
  Fra optagelserne med kameraerne som billetkontrolløren bærer.

   

  Behandlingsgrundlag

  Vores retsgrundlag for behandlingen er:
  Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e, jf. Artikel 10

   

  Modtagere

  Vi kan dele dine personoplysninger med:
  Politiet, hvis vi vurderer, at politianmeldelse er nødvendig som følge af et strafbart forhold.

   

  Opbevaring

  Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
  Optagelser fra bodycams slettes normalt efter senest 7 dage. Optagelser der skal anvendes i forbindelse med straffesager, opbevares indtil de er overdraget til politiet.

   

  Dine rettigheder

  Hvis du bliver optaget, har du bl.a. ret til at få indsigt i optagelsen, ret til berigtigelse mv.  Derudover gælder de generelle regler for behandling af data i henhold til Sydtrafiks privatlivspolitik.

   

  Tredjepart

  Optagelser, der opbevares ud over den generelle slettefrist på 7 dage, opbevares på sikret server, indtil de bliver downloadet på USB stick og udleveret til politiet.
  Vi bruger følgende tredjeparter:
  -  Snel.com B.V.:  Hosting af data på Snels servere  (snel.com)
  -  ZEPCAM B.V.: Software og Hardware leverandør og producent  (sepcam.com)

   

 • Introduktion

  Når du anvender Sydtrafik Mobilbillet app indsamles der oplysninger om dig, dine billetter og rejsemønster.

  Der indsamles først data når du opretter en konto til billetkøb i appen.
  Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du undlade at oprette dig som bruger.

  Det er muligt at gennemse Sydtrafik Mobilbillet app uden at afgive personlige oplysninger.
  Det er ikke muligt at foretage køb uden at afgive personlige oplysninger.

  Oplysningerne bruger vi til at give dig den ønskede billetservice, samt til statistiske formål.
  Vi bruger og analyserer informationen, så vi kan identificere trends og brugsmønstre, således at vi kan forbedre vores services.

  Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvem der har adgang til dem.  Hvilke data indsamler vi


  De data vi anvender omfatter:

  • Personlige oplysninger: Oplysninger du selv indtaster i forbindelse med et køb, rejsegaranti og tilbagebetaling, oprettelse af en profil eller ved henvendelse til Sydtrafik.
   Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, kundetype, billede, CPR-nummer og ID såsom betalingskort eller kørekort.
  • Oplysninger om køb og bestillinger: Oplysningerne gælder fx køb af billetter og pendlerkort. Dit køb bliver registreret, hvis du har oprettet en brugerkonto.
   Sydtrafik gemmer ikke betalingskortoplysninger. Betalingen foregår gennem en ekstern leverandør. Når du indtaster dine betalingskortoplysninger, går de direkte til dem, som er ansvarlige for betalingssystemet.
  • Oplysninger om brug af appen: Oplysninger om, hvilke sider du besøger opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse.

  Hvilke tredjepartsservices bruger vi

   

  Vi bruger følgende tredjeparter:

  • Kofoed & Co: Sydtrafik Mobilbillet appens udviklere (kofco.dk)
  • Rejseplanen: Benyttes til rejseopslag og beregning af priser (rejseplanen.dk)
  • MobilePay: Betalingsløsning i app (mobilepay.dk)
  • Bambora: Betalingsløsning i app (bambora.com)
  • Mapbox: Kortvisning på pendlerkort (kommende funktion) (mapbox.com)
  • Firebase: Benyttes til fejlrapportering, antal brugere og brug af apps (firebase.google.com)
  • Firebase: Til udsendelse af push-beskeder (firebase.google.com)
  • Raygun: Fejlovervågning mellem backend og apps (raygun.com)
 • Shop.sydtrafik.dk:

   

  Introduktion

  Når du anvender Sydtrafik webshop (shop.sydtrafik.dk) indsamles der oplysninger om dig i forbindelse med bestilling af dit kort. Oplysningerne bruger vi til at kunne behandle din bestilling og udstede et rejsekort.

  Det er ikke muligt at foretage køb uden at afgive personlige oplysninger.

  Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvem der har adgang til dem.  De data vi anvender omfatter:
  • Personlige oplysninger: Oplysninger du selv indtaster i forbindelse med et køb eller ved henvendelse til Sydtrafik. Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer og betalingskort.
  • Oplysninger om køb og bestillinger: Oplysningerne gælder køb af kort.
  • Sydtrafik gemmer ikke betalingskortoplysninger. Betalingen foregår gennem en ekstern leverandør. Når du indtaster dine betalingskortoplysninger, går de direkte til dem, som er ansvarlige for betalingssystemet.
  • Oplysninger om brug af webshop: Oplysninger om, hvilke sider du besøger opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse.

   

  Vi bruger følgende tredjepartsservices:
  • Raketfart: Sydtrafik Webshoppens udviklere (raketfart.dk)
  • MobilePay: Betalingsløsning i webshop (mobilepay.dk)
  • Nets: Betalingsløsning i webshop (nets.dk)

   

 • Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

  Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 • Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke.

  Data om din brug af websitet og Sydtrafik Mobilbillet app videregives ikke til tredjepart
  Vi benytter dog tredjepartssystemer til opbevaring og behandling af data.
  Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

  Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.
  Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

  Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

 • Du har ret til at få adgang til dine persondata.

  Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig.


  Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

  Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet.


  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

  Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

  Henvendelse herom kan ske til: post@sydtrafik.dk.

  Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du også kontakte Datatilsynet.

 • Skal du sende personoplysninger til Sydtrafik, kan du gøre det sikkert via en formular på sydtrafik.dk.

Kontakt

Har du et spørgsmål? Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

70 10 44 10

Få hjælp til busafgange, driftsforstyrrelser og køreplaner

Mandag - Fredag kl. 06.15 - 18.00

Lørdag kl. 09.15 - 17.00

Søn- og helligdage kl. 10.15 - 17.00

Ændringer kan forekomme omkring jul og nytår.

76 608 608

Bestil din Flextrafik. Få hjælp til Flextrafik

Alle dage fra kl. 08.00 - 18.00

Lukket den 24. og 31. december.

NB. Bestil kørsel senest 2 timer før ønsket afhentning.

70 11 33 33

Hjælper dig med alt omkring Rejsekort

Hverdage kl. 08.00 - 18.00

Lørdage kl. 10.00 - 15.00

Søn- og helligdage: Lukket

76 60 86 50

Få hjælp til Ungdomskort og Skolekort

Mandag - Torsdag kl. 08.30 - 15.00

Fredag kl. 08.30 - 14.00

Helligdage lukket

76 60 86 00 - tast 4

Hjælper med spørgsmål om Sydtrafik og stiller dig om til rette afdeling

Mandag - Torsdag kl. 8.30 - 15.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Søg