Skip til hoved indholdet

Passagertal

Her kan du finde Sydtrafiks passagertal fordelt på kommune tilbage fra 2018

Passagertallene er et kvalificeret estimat på baggrund af data fra Rejsekort og andre digitale billetløsninger.


Ca. 96% af vores rejser er digitale og leverer data, der indgår i beregningerne af det samlede passagertal.


Hver eneste påstigning i en bus tæller som én rejse. Det vil sige, at skifter en kunde mellem to busser, så tæller vi det som to påstigninger, dvs. to rejser.

Passagertallene træder i stedet for den årlige manuelle passagertælling, der var behæftet med så store usikkerheder, at der ikke kan laves sammenligninger.

Passagertal fordelt på kommuner

 

Kommune 2018 2019 2020 2021 2022
Aabenraa 903.936 918.975 609.865 518.567 718.832
Billund 100.972 119.773 64.466 49.921 71.709
Esbjerg 2.329.393 2.352.996 1.649.226 1.473.486  1.986.463
Fredericia 759.015 758.525 463.598 443.341 586.981
Haderslev 737.753 748.574 486.919 424.151 549.911
Kolding 1.755.463 1.783.575 1.206.497 1.114.173 1.453.791
Region Syddanmark 3.529.232 3.495.334 2.285.016 2.119.322 3.044.014
Sønderborg 1.379.644 1.350.775 913.599 823.350 1.091.574
Tønder 329.719 332.105 245.647 215.824 302.553
Ukendt 641.389 789.712 390.091 346.427 607.328
Varde 145.981 151.420 92.797 69.750 101.611
Vejen 164.741 183.935 119.298 93.210 139.176
Vejle 2.250.029 2.208.697 1.424.931 1.363.900 1.728.191
Vestbanen 173.457 140.996 109.799 80.003 -
Total 15.200.725 15.334.392 10.061.743 9.135.425 12.382.133

Forklaringer til tabellen:

 • Der kan være forskellige årsager til, at data ender i kategorien ukendt.
  Nogle produkter, som mobile pendlerkort og zonebilletter kan ikke tilknyttes specifikke ruter.
  Andre gange skyldes det uhensigtsmæssigheder i stamdata.

  I alt har vi ca. 6-7% data på totalniveau, der ikke kan tilknyttes en regional rute eller en kommune, men vi arbejder hele tiden på at optimere datakvaliteten.

 • Antagelser

  Vi kender omstigningsprocent på alle rejser med Rejsekort produkter.


  Vi antager, at omstigningsprocenten på enkeltbilletter, mobilbilletter og grupperejser er den samme.


  På mobile pendlerkort har vi ikke data på antal rejser og ruter. Vi antager et gennemsnitligt antal månedlige rejser på 35, og disse rejser ryger i kategorien ukendt i forhold til kommune og rute.


  Zonebilletter, der er enkeltbilletter købt gennem grupperejse-systemet kender vi heller ikke destination eller rute på.

  Udfordringer

  Der er ingen data på medrejsende børn – en betalende voksen kan gratis medtage to børn.

  Der eksisterer stadig et lille antal ikke-digitale kort, som ikke er indeholdt i de nuværende data:

  • Ca. 290 militærkort
  • Ca. 320 blindekort
  • Alle rejsende på DSB pendlerkort

Fordeling mellem rutetyper:

Diagram Passagerer 2022 Hjemmeside

Kontakt

Har du et spørgsmål? Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

70 10 44 10

Få hjælp til busafgange, driftsforstyrrelser og køreplaner

Mandag - Fredag kl. 06.15 - 18.00

Lørdag kl. 09.15 - 17.00

Søn- og helligdage kl. 10.15 - 17.00

Se åbningstider omkring jul og nytår

76 608 608

Bestil din Flextrafik. Få hjælp til Flextrafik

Alle dage fra kl. 08.00 - 18.00

Se info om handicapkørsel i julen

70 11 33 33

Hjælper dig med alt omkring Rejsekort

Hverdage kl. 08.00 - 18.00

Lørdage kl. 10.00 - 15.00

Søn- og helligdage: Lukket

Se åbningstider omkring jul og nytår

76 60 86 50

Få hjælp til Ungdomskort og Skolekort

Mandag - Torsdag kl. 08.30 - 15.00

Fredag kl. 08.30 - 14.00

Helligdage lukket

Se åbningstider omkring jul og nytår

76 60 86 00

Tast 4 for Omstilling / Administration


Hjælper med spørgsmål om Sydtrafik og stiller dig om til rette afdeling

Mandag - Torsdag kl. 8.30 - 15.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Se åbningstider omkring jul og nytår

Søg