Sydtrafiks passagertal fordelt på kommune og rutetype Skip til hoved indholdet

Passagertal

Her kan du finde Sydtrafiks passagertal fordelt på kommune og rutetype tilbage fra 2018

Passagertallene er et kvalificeret estimat på baggrund af data fra Rejsekort og andre digitale billetløsninger.


Ca. 96% af vores rejser er digitale og leverer data, der indgår i beregningerne af det samlede passagertal.


Hver eneste påstigning i en bus tæller som én rejse. Det vil sige, at skifter en kunde mellem to busser, så tæller vi det som to påstigninger, dvs. to rejser.

Passagertallene træder i stedet for den årlige manuelle passagertælling, der var behæftet med så store usikkerheder, at der ikke kan laves sammenligninger.

Passagertal for 2020

 

Kommune Bybus Lokal/skolebus Mellemby Natbus Regional Tog Ukendt Total
Aabenraa 263.856 162.804 156.928       26.277 609.865
Billund   38.097 23.594       2.775 64.466
Esbjerg 1.333.058 97.566 61.984 1.312     68.503 1.562.42
Fredericia 435.940 7.755         19.903 463.598
Haderslev 263.749 56.482 145.569       21.118 486.919
Kolding 988.187 61.714 103.160       53.431 1.206.491
Region Syddanmark     86.804 2.248 2.177.228   105.540 2.371.820
Sønderborg 144.801 128.043 600.361 601     39.781 913.587
Tønder   126.614 108.341       10.693 245.647
Ukendt             390.091 390.091
Varde 10.593 31.095 47.202       3.907 92.797
Vejen 9.620 100.713 3.875       5.090 119.298
Vejle 964.245 107.685 290.647       62.354 1.424.931
Vestbanen           104.821 4.978 109.799
Total 4.414.048 918.568 1.628.465 4.160 2.177.228 104.821 814.441 10.061.731

Forklaringer til tabellen:

 • Der kan være forskellige årsager til, at data ender i kategorien ukendt.
  Nogle produkter, som mobile pendlerkort og zonebilletter kan ikke tilknyttes specifikke ruter.
  Andre gange skyldes det uhensigtsmæssigheder i stamdata.

  I alt har vi ca. 6-7% data på totalniveau, der ikke kan tilknyttes en regional rute eller en kommune, men vi arbejder hele tiden på at optimere datakvaliteten.

 • Da rejsende på Vestbanen tjekker ind på standere og ikke i toget ender deres data i første omgang i ’ukendt’ puljen.

  Vi kan tilknytte størstedelen af de relevante data til Vestbanen via viden om stoppesteder, men antallet af passagerer på Vestbanen må betegnes som et minimum og ikke den fulde sandhed.
  Vi arbejder på at løse disse udfordringer med datakvaliteten på Vestbanen.

 • Antagelser

  Vi kender omstigningsprocent på alle rejser med Rejsekort produkter.


  Vi antager, at omstigningsprocenten på enkeltbilletter, mobilbilletter og grupperejser er den samme.


  På mobile pendlerkort har vi ikke data på antal rejser og ruter. Vi antager et gennemsnitligt antal månedlige rejser på 35, og disse rejser ryger i kategorien ukendt i forhold til kommune og rute.


  Zonebilletter, der er enkeltbilletter købt gennem grupperejse-systemet kender vi heller ikke destination eller rute på.

  Udfordringer

  Der er ingen data på medrejsende børn – en betalende voksen kan gratis medtage to børn.

  Der eksisterer stadig et lille antal ikke-digitale kort, som ikke er indeholdt i de nuværende data:

  • Ca. 290 militærkort
  • Ca. 320 blindekort
  • Alle rejsende på DSB pendlerkort

Kontakt

Har du et spørgsmål? Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

70 10 44 10

Få hjælp til busafgange, driftsforstyrrelser og køreplaner

Mandag - Fredag kl. 06.15 - 18.00

Lørdag kl. 09.15 - 17.00

Søn- og helligdage kl. 10.15 - 17.00

Ændringer kan forekomme omkring jul og nytår.

76 608 608

Bestil din Flextrafik. Få hjælp til Flextrafik

Alle dage fra kl. 08.00 - 18.00

Lukket den 24. og 31. december.

NB. Bestil kørsel senest 2 timer før ønsket afhentning.

70 11 33 33

Hjælper dig med alt omkring Rejsekort

Hverdage kl. 08.00 - 18.00

Lørdage kl. 10.00 - 15.00

Søn- og helligdage: Lukket

76 60 86 50

Få hjælp til Ungdomskort og Skolekort

Mandag - Torsdag kl. 08.30 - 15.00

Fredag kl. 08.30 - 14.00

Helligdage lukket

76 60 86 00 - tast 4

Hjælper med spørgsmål om Sydtrafik og stiller dig om til rette afdeling

Mandag - Torsdag kl. 8.30 - 15.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Søg