Skip til hoved indholdet

Passagertal

Her kan du finde Sydtrafiks passagertal fordelt på kommune og rutetype tilbage fra 2018

Passagertallene er et kvalificeret estimat på baggrund af data fra Rejsekort og andre digitale billetløsninger.


Ca. 96% af vores rejser er digitale og leverer data, der indgår i beregningerne af det samlede passagertal.


Hver eneste påstigning i en bus tæller som én rejse. Det vil sige, at skifter en kunde mellem to busser, så tæller vi det som to påstigninger, dvs. to rejser.

Passagertallene træder i stedet for den årlige manuelle passagertælling, der var behæftet med så store usikkerheder, at der ikke kan laves sammenligninger.

Passagertal for 2021

 

Kommune Bybus Lokal/skolebus Mellemby Natbus Regional Tog Ukendt Total
Aabenraa 206.586 150.967 137.580 30     23.403                518.567
Billund   32.020 15.730       2.170                  49.921
Esbjerg 1.190.581 84.859 131.278 972     65.796            1.473.486
Fredericia 417.521 5.493         20.327                443.341
Haderslev 236.594 47.906 120.377 9     19.264                424.151
Kolding 922.279 53.582 86.810 26     51.476            1.114.173
Region Syddanmark       2.565 2.011.043   105.714            2.119.322
Sønderborg 116.321 111.287 558.305 412     37.025                823.350
Tønder   108.962 97.320       9.541                215.824
Ukendt             346.427                346.427
Varde 7.147 27.509 32.034       3.060                  69.750
Vejen 2.950 82.516 3.728       4.016                  93.210
Vejle 938.949 94.650 267.572 138     62.592            1.363.900
Vestbanen           76.309 3.694                  80.003
Total          4.038.928                 799.753          1.450.734            4.152          2.011.043            76.309              754.506            9.135.425

Forklaringer til tabellen:

 • Der kan være forskellige årsager til, at data ender i kategorien ukendt.
  Nogle produkter, som mobile pendlerkort og zonebilletter kan ikke tilknyttes specifikke ruter.
  Andre gange skyldes det uhensigtsmæssigheder i stamdata.

  I alt har vi ca. 6-7% data på totalniveau, der ikke kan tilknyttes en regional rute eller en kommune, men vi arbejder hele tiden på at optimere datakvaliteten.

 • Da rejsende på Vestbanen tjekker ind på standere og ikke i toget ender deres data i første omgang i ’ukendt’ puljen.

  Vi kan tilknytte størstedelen af de relevante data til Vestbanen via viden om stoppesteder, men antallet af passagerer på Vestbanen må betegnes som et minimum og ikke den fulde sandhed.
  Vi arbejder på at løse disse udfordringer med datakvaliteten på Vestbanen.

 • Antagelser

  Vi kender omstigningsprocent på alle rejser med Rejsekort produkter.


  Vi antager, at omstigningsprocenten på enkeltbilletter, mobilbilletter og grupperejser er den samme.


  På mobile pendlerkort har vi ikke data på antal rejser og ruter. Vi antager et gennemsnitligt antal månedlige rejser på 35, og disse rejser ryger i kategorien ukendt i forhold til kommune og rute.


  Zonebilletter, der er enkeltbilletter købt gennem grupperejse-systemet kender vi heller ikke destination eller rute på.

  Udfordringer

  Der er ingen data på medrejsende børn – en betalende voksen kan gratis medtage to børn.

  Der eksisterer stadig et lille antal ikke-digitale kort, som ikke er indeholdt i de nuværende data:

  • Ca. 290 militærkort
  • Ca. 320 blindekort
  • Alle rejsende på DSB pendlerkort

Kontakt

Har du et spørgsmål? Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

70 10 44 10

Få hjælp til busafgange, driftsforstyrrelser og køreplaner

Mandag - Fredag kl. 06.15 - 18.00

Lørdag kl. 09.15 - 17.00

Søn- og helligdage kl. 10.15 - 17.00

76 608 608

Bestil din Flextrafik. Få hjælp til Flextrafik

Alle dage fra kl. 08.00 - 18.00

70 11 33 33

Hjælper dig med alt omkring Rejsekort

Hverdage kl. 08.00 - 18.00

Lørdage kl. 10.00 - 15.00

Søn- og helligdage: Lukket

76 60 86 50

Få hjælp til Ungdomskort og Skolekort

Mandag - Torsdag kl. 08.30 - 15.00

Fredag kl. 08.30 - 14.00

Helligdage lukket

76 60 86 00 - tast 4

Hjælper med spørgsmål om Sydtrafik og stiller dig om til rette afdeling

Mandag - Torsdag kl. 8.30 - 15.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Søg